MPC trích lập nợ khó đòi đến 197 tỷ đồng kéo lãi ròng sụt giảm 33%

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi quý 2 giảm 33% dù có sự tăng trưởng về doanh thu do gánh nặng về các chi phí trong kỳ.
Riêng quý 2/2022, MPC ghi nhận doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ đạt khoảng 4.491 đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ đã giúp lãi gộp chỉ tăng 59%, ghi nhận gần 893 tỷ đồng. Biên lợi gộp cải thiện từ 17% lên 20%.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 36% về mức hơn 15 tỷ đồng. Chủ yếu do lãi từ chênh lệch tỷ giá giảm 62%, ghi nhận hơn 9 tỷ đồng.
Đồng thời, chi phí tài chính tăng đột biến gấp gần 7 lần cùng kỳ, lên gần 86 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130%.
MPC trich lap no kho doi den 197 ty dong keo lai rong sut giam 33%
 Vợ chồng Chủ tịch của Thuỷ sản Minh Phú.
Kết quả, MPC ghi nhận lãi ròng hơn 152 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ. Theo, MPC lợi nhuận giảm sâu là do công ty phải trích lập dự phòng những khoản thu khó đòi và chi phí, theo thuyết minh khoản trích lập này gần 197 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, MPC ghi nhận doanh thu 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lãi ròng giảm 4% xuống còn hơn 242 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2022, danh mục đầu tư chứng khoán của MPC có 5 mã cổ phiếu với tổng giá trị đạt 8,8 tỷ đồng, song khoản dự phòng giảm giá lên tới 5,6 tỷ đồng.
Nợ phải trả của MPC tăng 38% lên gần 5.613 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 4.100 tỷ đồng, tăng 26%. Hàng tồn kho hơn 5.043 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, phần lớn là thành phẩm, hàng hóa với 4.744 tỷ đồng, chiếm 94% giá trị hàng tồn kho (tăng 11% so với đầu năm).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN