Một doanh nghiệp 'họ' Viettel phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ gần 75%

Viettel nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 63,84% vốn Viettel Consultancy, theo đó Viettel sẽ nhận được hơn 2,3 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành.
HĐQT CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Viettel Consultancy, VTK) công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.
Viettel Consultancy dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 74,78%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 74,78 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 36,9 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm trong xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển. 
Mot doanh nghiep 'ho' Viettel phat hanh co phieu thuong ty le gan 75%
 Viettel sắp nhận về 2,3 triệu cổ phiếu thưởng.
Được biết, Tư vấn và Dịch vụ Viettel là một trong những công ty con của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế được Bộ Tư lệnh Binh Chùng Thông tin thành lập vào năm 1995. Đến năm 2010, doanh nghiệp chính thức đi vào họat động dưới hình thức CTCP.
Vốn điều lệ đạt hơn 49 tỷ đồng (hơn 4,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành), trong đó Viettel nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 63,84% vốn, theo đó Viettel sẽ nhận được hơn 2,3 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này từ Viettel Consultancy.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2021 cho biết doanh thu thuần công ty đạt 136 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 17 tỷ đồng, giảm khoảng 200 triệu đồng so với năm 2020.
Tính đến 31/12/2021, Viettel Consultancy còn 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 47 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN