Một doanh nghiệp điện ‘vỡ’ kế hoạch lợi nhuận 2019 vì… thuỷ văn không thuận lợi

Lãi ròng mà CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) thu về trong năm 2019 giảm 20%, đạt mức gần 99 tỷ đồng, thực hiện được 86% kế hoạch.
 

Trong năm 2019, ND2 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 349 tỷ đồng, giảm 9% so năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán chiếm 112 tỷ đồng, tăng 3% nên kéo lãi gộp giảm 14%, còn hơn 237 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính mang về trong năm chỉ đạt 1,7 tỷ đồng, giảm 37% so năm 2018, song chi phí tài chính lại chiếm đến 111 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí tài chính. ND2 không ghi nhận chi phí bán hàng còn chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 24 tỷ đồng, giảm 25%.

Tuy vậy, lãi ròng mà ND2 thu về trong năm giảm 20%, đạt mức gần 99 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty thực hiện 97% chỉ tiêu doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Mot doanh nghiep dien ‘vo’ ke hoach loi nhuan 2019 vi… thuy van khong thuan loi
 

Phía ND2 cho biết vì là doanh nghiệp sản xuất điện (thủy điện) nên doanh thu sản xuất điện hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn nên trong năm 2019 không mưa, khô hạn nhất so với 5 năm liền kề đã dẫn đến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng so với năm 2018 (giảm 59 triệu Kwh) kéo theo doanh thu sụt giảm.

Vì vậy, với kết quả kinh doanh đi lùi, ND2 sẽ thực hiện mức tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá cho năm 2019, bằng một nửa so với mức chi 20%/mệnh giá của năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tổng tài sản tại ngày cuối năm 2019 không đổi so ngày đầu năm, ở mức 1.866 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cao gấp 8 lần, đạt 109 tỷ đồng.

Song, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19%, đạt hơn 35 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn đạt hơn 18 tỷ đồng. Công ty có ghi nhận 1.065 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn trong tổng 1.179 tỷ đồng nợ phải trả.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN