Một doanh nghiệp dầu khí tạm dừng hoạt động 1 năm do khó khăn trong kinh doanh

PVA sẽ tạm dừng kinh doanh từ ngày 22/5/2022 đến ngày 22/5/2023 do gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng duy trì hoạt động.
HĐQT CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) đã thông qua Nghị quyết về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo đó, PVA sẽ tạm dừng kinh doanh từ ngày 22/5 đến 22/5/2023. Nguyên nhân được cho là do Công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng duy trì hoạt động.
PVA có lợi thế khi là thành viên của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 01/10/2014, PVA chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.
Tuy nhiên, trong 8 năm kể từ khi lên sàn đến hết năm 2021, Công ty chỉ báo lãi trong 3 năm giai đoạn 2016-2018.
Mot doanh nghiep dau khi tam dung hoat dong 1 nam do kho khan trong kinh doanh
 
Kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, PVA tiếp tục không ghi nhận doanh thu, dẫn đến lỗ sau thuế gần 190 triệu đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/3/2022 của Công ty lên đến gần 282 tỷ đồng, vượt mức vốn chủ sở hữu thực góp là 218,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của PVA đạt gần 479 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 63% tổng tài sản với hơn 303 tỷ đồng.
Về tình hình vay nợ, PVA ghi nhận tổng nợ vay hơn 107 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN