CTCP Minh Khang Capital Trading Public đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 400%

CTP dự phát hành 14,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. 
CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ với kế hoạch doanh thu đạt 374 tỷ đồng, lãi sau thuế 5,2 tỷ đồng, tăng 400% so với thực hiện năm trước. Về phương án phân phối lợi nhuận, CTP dự kiến mức cổ tức cho cổ đông là 10%.
Bên cạnh đó, CTP dự phát hành 14,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được dự kiến là 145,2 tỷ đồng.
CTCP Minh Khang Capital Trading Public dat ke hoach loi nhuan tang 400%
 
Về kế hoạch đầu tư CTP chia sẻ năm nay doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư mua bán, sáp nhập các tổ chức thương hiệu có tiềm năng, thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các dự án bất động sản với trọng điểm ở khu vực miền Tây.
CTP cũng đặt mục tiêu hoàn thành chuyển nhượng quyền mua - sử dụng đất tại tỉnh Tiền Giang, đồng thời phát hành công cụ nợ để huy động vốn thực hiện kinh doanh.
Bên cạnh đó, Công ty hướng đến tập trung phát triển các ngành chính như vật liệu xây dựng, bất động sản...; xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê mới, đầu tư phát triển dịch vụ, cung ứng, kinh doanh và hoạt động nhượng quyền liên quan.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN