PFI bị phạt 350 triệu đồng do không 'chịu' niêm yết chứng khoán

Ngày 23/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PFI).
Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2014; BCTC các Quý 1,2,3,4 năm 2015; BCTC Quý 1/2016; BCTC đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của 2015, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.
PFI bi phat 350 trieu dong do khong 'chiu' niem yet chung khoan
 
Công ty công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về BCTC các Quý 2,3,4 năm 2017; BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; BCTC các Quý 2, 4 năm 2020; BCTC các Quý 1, 2, 3 năm 2021; BCTC năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
Ngoài ra, Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Công ty đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN trước ngày 01/01/2016 nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán.
Tổng số tiền phạt là 420 triệu đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, theo quy định.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN