Một công ty quản lý quỹ bị phạt 265 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực với tổng số tiền 265 triệu đồng.
 
Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực bị phạt tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị (thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp HĐQT định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định).
Mot cong ty quan ly quy bi phat 265 trieu dong
 
- Phạt tiền 60 triệu đồng do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ (Quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, ĐHCĐ công ty đầu tư chứng khoán).
- Phạt tiền 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty.
- Phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn các báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN