Một công ty chăn nuôi đặt kế hoạch lãi đi lùi đến 64% trong năm 2021

Nhận thấy nhiều khó khăn diễn ra trong năm 2021 do vậy Chăn nuôi Phú Sơn đã đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi đến 64% so với năm trước.
Theo tài liệu Đại hội vừa được công bố, CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) đặt mục tiêu doanh thu gần 105 tỷ đồng và lãi trước thuế 32 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 64% so với 2020.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu sản lượng heo giống 121 tấn, sản lượng heo thịt 1.100 tấn.
Lợi nhuận đặt ra có phần sụt giảm là do trong năm 2020, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, một số trang trại cũng đã tái đàn, các công ty chăn nuôi có quy mô lớn, các tập đoàn nước ngoài vẫn duy trì đàn hiện có nên nguồn cung cấp sản phẩm tong năm 2021 sẽ tăng lên.
Mot cong ty chan nuoi dat ke hoach lai di lui den 64% trong nam 2021
 PSL đặt kế hoạch lợi nhuận sụt giảm mạnh.
Do nguồn cung sản phẩm heo tăng lên nên heo con làm giống giảm 30-40%. Giá bán sản phẩm có xu hướng giảm xuống (trong 6 tháng đầu năm 2021 giá bán sản phẩm heo thịt giảm khoảng 20%).
Sang 2021, khó khăn là đàn nái sinh sản của Trại Xuân Bắc hiện đã già, nhưng chưa dám loại thải nhiều vì chưa đủ heo hậu bị để thay thế.
Về chuồng trại, Công ty chưa xây dựng được chuồng nuôi heo con sau cai sữa, heo hậu bị và heo thịt (Dự án tại Xuân Phú). Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, chi phí điện nước, …tăng cao.
Kết thúc năm 2020, Chăn nuôi Phú Sơn ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 171 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm vừa qua là 80 tỷ đồng, trong khi năm 2019 Chăn nuôi Phú Sơn từng báo lỗ 23 tỷ đồng.
Doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp đến từ việc bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi; sản xuất nguyên liệu, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc; chăn nuôi lợn và chăn nuôi các loại.
Ngoài ra, Chăn nuôi Phú Sơn cũng có các nguồn thu khác đến từ các hoạt động cho thuê mặt bằng, kho bãi; thanh lý nguyên vật liệu và một số hoạt động khác.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN