Mộc Châu Milk đã được phép giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho gần 67 triệu cổ phiếu của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đăng ký giao dịch với mã chứng khoán là MCM.

Trước đó, cuối tháng 10, Mộc Châu Milk thông báo chốt danh sách cỏ đông để đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch HNX. Các cổ đông được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày 10/11.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 2.142 tỷ đồng, tăng nhẹ so mức 1.951 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 209 tỷ, tăng mạnh gần 69% so cùng kỳ.

Moc Chau Milk da duoc phep giao dich tren UPCoM
 67 triệu cổ phiếu MCM sắp được giao dịch trên UPCoM.

Về định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020, Mộc Châu Milk dự kiến tăng tổng đàn bò từ 25.580 con lên 28.680 con, tăng 12,1%; doanh thu thuần từ 2.558 tỷ đồng lên 2.905 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng (giảm 5,9% do thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là 20%, tăng so với năm 2019 là 10%). Về cổ tức năm 2020, HĐQT dự kiến trả bằng tiền mặt 25% trên vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của GTN, GTN đang sở hữu 37.98% vốn, nắm 51% quyền biểu quyết tại Mộc Châu Milk.

Trong khi đó, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) đã trở thành công ty mẹ GTN sau khi nâng sở hữu lên mức 75% trong năm 2019. Theo đó, VNM cũng gián tiếp sở hữu Mộc Châu Milk.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN