MobiFone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 31.000 tỷ đồng

Mới đây, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.
Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo MobiFone cho biết doanh thu năm 2020 ước đạt gần 30.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt trên 4.600 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.460 tỷ đồng.
Tổng công ty đã hoàn thành giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 với những kết quả đáng ghi nhận: doanh thu Công ty mẹ ước đạt: 175.402 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 27.303 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 25.955 tỷ đồng.
Để tiếp tục tăng tốc, biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành kế hoạch năm 2021, Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường nhấn mạnh, năm 2021, Tổng công ty sẽ duy trì hiệu quả SXKD, mức tăng trưởng lợi nhuận; phấn đấu mức tăng năng suất lao động và thu nhập của người lao động tăng trưởng trên 5%.
MobiFone dat ke hoach doanh thu nam 2021 dat 31.000 ty dong
Đồng chí Tô Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc MobiFone. 
Theo đó, Tổng công ty phấn đấu phát triển mới 7 triệu thuê bao di động các loại; trên 300 nghìn thuê bao băng rộng cố định; Tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 31.000 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ đạt hơn 30.000 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.000 tỷ đồng, Lợi nhuận Công ty mẹ đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9% so với năm 2020.
Đồng chí Tô Mạnh Cường cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Chuyển MobiFone thành công ty công nghệ, đảm bảo hướng đi trong tương lai; Đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ “Make in MobiFone”; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ thông qua hiệu quả doanh nghiệp;
Phân cấp uỷ quyền xuống các đơn vị; Tái tạo Văn hoá doanh nghiệp; Đổi mới khoa học công nghệ, tăng tuyển dụng, giữ người; Tiếp tục cổ phần hoá theo đúng quy định; Nâng cao khả năng dòng tiền, tài chính, an toàn vốn…
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN