May Việt Tiến lãi 5 tỷ đồng trong quý đầu năm bất chấp khó khăn

Quý 1, May Việt Tiến có lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng, lãi ròng đạt gần 4 tỷ đồng. 
Theo BCTC quý 1, Tổng Công ty May Việt Tiến (VGG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.453 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhờ giá bán hàng bán cũng giảm nên lợi nhuận gộp đạt 127 tỷ đồng.
Trong kỳ VGG đã cắt giảm đáng kể các khoản chi phí và giảm lỗ hoạt động liên doanh liên kết từ gần 6 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng, hoạt động khác có lãi 2,6 tỷ đồng tăng đáng kể so với cùng kỳ.
Kết quả, May Việt Tiến có lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng, lãi ròng đạt gần 4 tỷ đồng. 
May Viet Tien lai 5 ty dong trong quy dau nam bat chap kho khan
 Nguồn: VGG.
May Việt Tiến cho biết thị trường năm 2021 còn nhiều diễn biến khó lường nên công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.090 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, đạt 180 tỷ đồng.
Để chuẩn bị dài hạn, công ty sẽ chi đầu tư của doanh nghiệp khoảng 300 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức thực hiện trong năm 2020, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 140 tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị 30 tỷ đồng, đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp 120 tỳ đồng, góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thái Tech 100 tỷ đồng và các đầu tư khác…
Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng công nghệ vào nhiều khâu của quá trình sản xuất,...
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN