May 10 lên mục tiêu doanh thu năm sau đi ngang 4.500 tỷ đồng

Tổng Công ty May 10 - CTCP (M10) đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đi ngang so với con số thực hiện trong năm trước ở mức 4.500 tỷ đồng.
 
Tại Hội nghị tổng kết năm 2022, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 cho biết 2022 là năm khó khăn chung của toàn ngành dệt may bởi nhiều yếu tố như xung đột địa chính trị, lạm phát, tỷ giá lãi suất tăng cao, sức mua giảm trên toàn cầu… kéo theo chi phí sản xuất của May 10 tăng, đơn hàng giảm từ 10-15%, giá thành sản phẩm giảm.
Trong bối cảnh khó khăn đó, May 10 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2022 ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm 2021 và vượt hơn 18% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 130 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2021 và vượt hơn 8% kế hoạch.
May 10 len muc tieu doanh thu nam sau di ngang 4.500 ty dong
 M10 lên kế hoạch doanh thu đi ngang năm 2023.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4/2022, Tổng Công ty đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng.
Trong năm 2022, May 10 tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tăng năng lực sản xuất tại các xí nghiệp. Đặc biệt, XN Bỉm Sơn được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.
Đồng thời, Tổng Công ty tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường, phát triển sản phẩm khi nghiên cứu và cho ra mắt 2 dòng sản phẩm mới là DETHEIA và GENEROS. Ngoài ra, May 10 đã tập trung vào công tác nghiên cứu và tổ chức sản xuất áp dụng rộng rãi thiết kế ảo trên 3D trong thiết kế và mô phỏng sản phẩm.
Năm 2023, xác định tình hình khó khăn của thị trường trong và ngoài nước vẫn tiếp diễn, May 10 đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, không đổi so với ước thực hiện năm 2022 và thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/người/tháng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN