Masan Resources doanh thu quý 2 hơn 1.500 tỷ đồng

CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources, MSR) ghi nhận doanh thu trong quý 2 xấp xỉ so cùng kỳ ở mức 1.505 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do gánh nặng giá vốn Công ty lỗ gộp gần 67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp đến 357 tỷ.

Công ty cho biết lợi nhuận gộp giảm do sản lượng sản phẩm vonfam giảm tại thời điểm dịch COVID-19, doanh thu vonfam bị tác động bởi giá thực hiện suy giảm và tích luỹ tồn kho vonfam.

Doanh thu đồng tăng với việc xuất khẩu 20.000 tấn tinh quặng bắt đầu từ tháng 6 sau khi nhận được giấy phép xuất khẩu tuy nhiên doanh thu florit lại giảm sâu do sản lượng giá bán đều giảm.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 27 tỷ lên đến 470 tỷ, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 333 tỷ lên 428 tỷ. Song song đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gấp đôi so với cùng kỳ.

Masan Resources doanh thu quy 2 hon 1.500 ty dong
 

Trong bán niên 2020, Masan Resources có doanh thu ở mức 2.570 tỷ đồng, lỗ 393 tỷ đồng riêng công ty mẹ lỗ 389 tỷ đồng. Với việc liên tiếp báo lỗ, lợi nhuận chưa phân phối của Masan Resources tại ngày 30/6 là 2.338 tỷ, trong khi đầu năm là 2.727 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Masan Resources đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 8.000 – 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng tối thiểu 70% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty dự kiến từ 200 đến 500 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN