Masan báo lãi sau thuế quý 2 trên 1.000 tỷ đồng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Masan đạt 41.898 tỷ doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ.
Tập đoàn Masan (MSN) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 21.577 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 4.847 tỷ, tăng hơn 24%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm. Chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 863 tỷ lên 1.180 tỷ đồng.
Sau cùng, MSN lãi sau thuế 1.053 tỷ đồng, cao gấp 19,5 lần so với con số 54 tỷ đồng của cùng kỳ, trong đó lãi sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ tăng từ 195 tỷ lên 791 tỷ đồng.
Masan bao lai sau thue quy 2 tren 1.000 ty dong
 MSN lãi lớn quý 2/2021.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 41.898 tỷ doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ.
Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào (1) tăng trưởng doanh thu hai chữ số ở mảng kinh doanh thịt và hàng tiêu dùng có thương hiệu, (2) tăng trưởng 1,7% ở mảng bán lẻ vào quý 2/2021 (giảm 9% trong nửa đầu năm 2021) và (3) doanh thu tại MHT tăng trưởng 137,6% do hợp nhất HCS và giá cả hàng hóa cao hơn.
Sau cùng, Masan lãi sau thuế 1.396 tỷ đồng sau nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ 162 tỷ đồng.
Năm 2021, MSN đặt kế hoạch 92.000-102.000 tỷ doanh thu và 2.500-4.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy nửa đầu năm Công ty đã thực hiện được 41-45% chỉ tiêu doanh thu và 35-56% chỉ tiêu lợi nhuận.
Trong quý 3 năm nay, MSN dự kiến doanh thu tăng trưởng hơn 20% và biên lợi nhuận tăng trưởng gấp 2 lần so với quý 3/2020 (không bao gồm các tác động một lần như thu nhập khác của MHT).
Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ hợp nhất của MSN là 61.119 tỷ đồng, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 11.982 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN