Louis Land bị kiểm toán từ chối ý kiến, lỗ nặng sau sự cố ông Đỗ Thành Nhân

Tại báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2022 của Louis Land, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.
Thứ nhất, kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư - tên mới của Louis Land (HNX: BII).
Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng không cung cấp được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn và các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được tính chính xác, tính đầy đủ, tính hiện hữu, các quyền và nghĩa vụ đối với các số dư này. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.
Louis Land bi kiem toan tu choi y kien, lo nang sau su co ong Do Thanh Nhan
 Các khoản mục đơn vị kiểm toán không xác định được
Thứ hai, BII chưa xác định được thời gian dự kiến quyết toán toàn bộ giá trị các công trình xây dựng cơ bản dở dang mà đã đưa vào sử dụng một phần nhỏ diện tích để cho thuê và chuyển nhượng trong các năm trước với số dư cuối năm 2022 là 156 tỷ đồng.
Đến thời điểm lập báo cáo, các công trình này liên tục gia hạn thời gian thực hiện nên đơn vị kiểm toán không xác định được thời gian dự kiến hoàn thành để đưa vào sự dụng cũng như những khó khăn của công ty trong việc thu hút đầu tư vào các dự án này.
Do vậy, với cac tài liệu hiện có, đơn vị kiểm toán không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đánh giá ảnh hưởng đến mức độ thu hồi của giá trị tài sản đã đầu tư cũng như việc xác định liệu có điều chỉnh các khoản mục có liên quan trong báo cáo này hay không.
Thứ ba, trong năm BII đã ghi nhận một khoản lãi phải trả với giá trị hơn 2,3 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán không được cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc ghi nhận chi phí này là phù hợp theo quy định.
Thứ tư, BII tiếp tục lỗ 93 tỷ đồng năm 2022 và lỗ lũy kế cuối 2022 là 97 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản của BII là 219 tỷ đồng và các khoản vay và nợ phải trả quá hạn chưa thanh toán là 52 tỷ đồng.
Đồng thời, trong năm, BII có sự thay đổi ban lãnh đạo cấp cao liên tục gây ảnh hưởng đến các hoạt động và định hướng kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo, ban Tổng giám đốc không đưa ra được kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính khả thi nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường và duy trình để tạo ra dòng tiền đáp ứng nhu cầu hoạt động và thanh toán các khoản nợ và vay đã quá hạn.
Thực tế cho thấy việc tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của BII. Báo cáo này chưa trình bày việc đánh giá lại toàn bộ tài sản và nợ phải trả trên cơ sở thu hồi được. 
Louis Land bi kiem toan tu choi y kien, lo nang sau su co ong Do Thanh Nhan-Hinh-2
 website BII
Cũng tại báo cáo này, kết quả kinh doanh của BII có sự điều chỉnh sau kiểm toán. Theo đó, doanh thu thuần tăng gấp gần 14 lần lên 22 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn cũng tăng tương ứng nên lãi gộp nhích nhẹ lên 286 triệu đồng. Thêm vào đó, chi phí tài chính tăng 86% lên gần 77 tỷ đồng. Do đó, sau cùng BII điều chỉnh lỗ thêm 60% (35 tỷ) nặng tới 93 tỷ đồng. 
Tại thời điểm cuối 2022, BII chỉ có nợ ngắn hạn tới 294 tỷ đồng, gấp 3 lần tài sản ngắn hạn. Tiền mặt chỉ vỏn vẹn 116 triệu đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN