Louis Capital 'giấu' thông tin bị truy thu thuế gần 1 tỷ đồng?

Đáng nói, văn bản của Chi cục Thuế Quận Hà Đông (TP Hà Nội) ban hành ngày 29/11/2021, tuy vậy đến nay (20/4/2022) lãnh đạo Louis Capital mới công bố cho UBCKNN và Sở Giao dịch TPHCM.
 
Louis Capital vừa công bố thông tin về việc ngày 29/11/2021, Chi cục Thuế Quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thời kỳ kiểm tra từ năm 2019-2020 đối với Công ty cổ phần Louis Capital (TGG).
Theo đó, Louis Capital đã có hành vi vi phạm gồm: Không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Bán hàng không lập hoá đơn.
Hậu quả, Louis Capital bị xử phạt tiền, cụ thể:
Phạt tiền hơn 132 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Phạt tiền 15 triệu đồng do đã có hành vi bán hàng không lập hoá đơn.
Phạt tiền 11,5 triệu đồng do có hành vi không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
Louis Capital 'giau' thong tin bi truy thu thue gan 1 ty dong?
 
Bên cạnh đó, Louis Capital còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: Giảm lỗ 43 tỷ đồng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền 45,9 triệu đồng. Nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu 303 triệu đồng.
Nộp đủ số tiền thuế TND thiếu 357 triệu đồng, nộp tiền chậm nộp thuế 55 triệu đồng, nộp tiền chậm nộp thuế 47 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 922 triệu đồng.
Louis Capital cho biết công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ về nộp tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Quyết định xử phạt nêu trên.
Đáng nói, văn bản của Chi cục Thuế Quận Hà Đông (TP Hà Nội) ban hành ngày 29/11/2021, tuy vậy đến nay (20/4/2022) lãnh đạo Louis Capital mới công bố cho UBCKNN và Sở Giao dịch TPHCM.

Theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN