Long Hậu (LHG) công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Hậu (LHG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%. 
Long Hau (LHG) cong bo ke hoach chi tra co tuc nam 2023 bang tien mat
Khu công nghiệp Long Hậu (Long An) 
Ngày 5/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Hậu (LHG) đã chính thức thông qua Nghị quyết số 012/2024/NQ-LHC-HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. Theo đó, cổ đông của LHG sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 19% mệnh giá cổ phiếu.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Long Hậu giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Dự kiến, việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào tháng 8/2024.
Trong quý đầu năm, doanh thu của Long Hậu đạt 76,25 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp giảm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn được cải thiện từ mức 50,5% lên 53,5% nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ cũng tăng nhẹ 3,7%, đạt hơn 16,7 tỷ đồng. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ của Long Hậu đều đã tăng lên. LHG ghi nhận mức lãi 31,5 tỷ đồng trong quý 1/2024, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Long Hậu đạt 3.057 tỷ đồng, tương đương so với thời điểm đầu năm. Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Long Hậu giảm nhẹ 2%, còn 1.431 tỷ đồng.
Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 744 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 131 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1/2024, doanh nghiệp này đã hoàn thành được hơn 10% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận trên.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 5/7, thị giá cổ phiếu LHG đạt 39.050 đồng/cổ phiếu.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN