Long Hậu báo lãi gấp 5 lần trong quý 2 lên hơn 217 tỷ đồng

Theo BCTC quý 2, CTCP Long Hậu (LHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 555 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ.
Giá vốn bán hàng cao gấp đôi so với cùng kỳ, gần 255 tỷ đồng, song biên lãi gộp vẫn được cải thiện đáng kể từ 38% cùng kỳ lên 54% trong quý 2 năm nay.
Quý này, doanh thu của Long Hậu tăng mạnh chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn cao gấp 4 lần cùng kỳ với gần 494 tỷ đồng.
Còn lại là doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú với hơn 32 tỷ đồng (tăng 6%) và doanh thu các hoạt động khác với hơn 29 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ).
Sau cùng, Long Hậu báo lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt hơn 217 tỷ đồng, gần gấp 5 lần cùng kỳ.
Long Hau bao lai gap 5 lan trong quy 2 len hon 217 ty dong
 Long Hậu báo lãi lớn trong quý 2/2021.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận gần 666 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 72% và 125% so với cùng kỳ năm 2020.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Long Hậu cải thiện đáng kể với gần 453 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 213 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Long Hậu hơn 2.905 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, chủ yếu giảm ở khoản hàng tồn kho với gần 604 tỷ đồng (đầu kỳ gần 683 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp có gần 962 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng) và gần 488 tỷ đồng đầu tư bất động sản.
Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 8% về gần 1.487 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh từ 440 tỷ đồng đầu kỳ về gần 141 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN