Lợi nhuận Thuduc House bốc hơi 73% sau kiểm toán

Sau kiểm toán, Thuduc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2022 giảm 73% so với con số tự lập trước đó, tương ứng giảm từ 30 tỷ đồng về 8 tỷ đồng.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa giải trình việc lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Theo số liệu sau kiểm toán năm 2022, Thuduc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 73% so với con số tự lập trước đó, tương ứng giảm từ 30 tỷ đồng về 8 tỷ đồng.
Lý giải cho việc lợi nhuận giảm sâu sau kiểm toán, Thuduc House cho biết do khoản chi phí tài chính tăng do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quán hạn.
Loi nhuan Thuduc House boc hoi 73% sau kiem toan
 TDH báo lãi giảm mạnh sau kiểm toán.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của các dự án đã hoàn thành của công ty; tăng thuế TNDN hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.
Thuduc House cho biết doanh thu giảm giảm so với năm 2021 do công ty giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư. Công ty còn cho biết năm 2022 đã không phát sinh chi phí lãi vay, hiện TDH không có dư nợ vay ngân hàng.
Nhờ đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó chuyển lỗ 890 tỷ trong năm 2021 thành lãi 8 tỷ trong năm 2022.
Gần đây nhất, ngày 16/3, TDH cho biết đã nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng với số tiền bị cưỡng chế là gần 91 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng tài sản của TDH đến cuối năm 2022 giảm 22% về mức 1.432 tỷ đồng trong đó tiền mặt chỉ còn 2,8 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh kể từ thời điểm Cục Thuế TP. HCM cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với công ty bằng cách trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng hơn 74 tỷ đồng hồi cuối quý 3 - đầu quý 4/2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN