Lợi nhuận sau thuế quý 4 của SMC giảm tốc 79%

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế quý 4 của SMC còn 34 tỷ đồng, giảm đến 79% so với số lãi 160 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái.
Trong quý 4/2021, CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.149 tỷ đồng, tăng 37% so với quý 4/2020.
Tuy nhiên chi phí vốn tăng mạnh đến 45,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 128 tỷ đồng, chỉ bằng 38% cùng kỳ.
Doanh thu tài chính đạt hơn 34 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng thu lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá. Còn chi phí tài chính tăng đến 60 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 67 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay gần 54 tỷ đồng) chủ yếu tăng chi lãi tiền gửi và chênh lệch hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.
Sau cùng, lợi nhuận sau thuế quý 4 còn 34 tỷ đồng, giảm đến 79% so với số lãi 160 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 47 tỷ đồng.
Loi nhuan sau thue quy 4 cua SMC giam toc 79%
 
Lũy kế cả năm 2021 doanh thu SMC đạt 21.312 tỷ đồng, tăng 35% so năm 2020, lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên hơn 1.102 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 903 tỷ đồng, tăng 117% so với số lãi hơn 316 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 875 tỷ đồng.
Giải trình về việc lãi lớn năm 2021 SMC cho rằng sản lượng tiêu thụ hàng hóa năm 2021 tăng 6% so với năm 2020, trong khi doanh thu tăng 135% và lợi nhuận tăng 117%. Nguyên nhân do giá bình quân tăng mạnh, duy trì mức cao trong thời gian dài, và giá vốn ở mức bình quân thấp nên biên lợi nhuận tốt.
Trong năm chi phí bán hàng tăng chủ yếu do chi phí vận tải và chi phí nhân viên tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm chủ yếu do hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu từ khách hàng. Ngoài ra hoạt động tài chính cũng hiệu quả do tận dụng nguồn lãi vay, giảm sử dụng vốn, tăng quay vòng vốn.
Tính đến 31/12/2021 tổng giá trị hàng tồn kho của SMC đạt 2.560 tỷ đồng, giảm gần 760 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó đã có gần 113 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN