Lợi nhuận của Vinachem tăng mạnh theo giá phân bón

Doanh thu của Vinachem ước đạt 62.262 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, vượt 19% kế hoạch năm 2022, tăng 17% so với thực hiện năm 2021.
 
Tại hội nghị tổng kết cuối năm, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 61.057 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 21% so với cùng kỳ. 
Một số đơn vị có giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh gồm Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 68%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 59%; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 50%; Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 48%; Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam tăng 38%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 35% so với năm 2021.
Loi nhuan cua Vinachem tang manh theo gia phan bon
 Vinachem lãi lớn nhờ giá phân bón tăng.
Nhờ vậy, doanh thu của tập đoàn ước đạt 62.262 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, vượt 19% kế hoạch năm 2022, tăng 17% so với thực hiện năm 2021.
Lợi nhuận năm 2022 của Vinachem ước đạt 6.023 tỷ đồng, tăng 3.890 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.
Năm 2023, Vinachem đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 63.100 tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2022.
Vinachem sẽ tích tụ nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm thuộc ngành nghề kinh doanh chính, hỗ trợ về vốn, quản lý tài chính để các dự án này sau khi hoàn thành đầu tư nhanh chóng phát huy hiệu quả, khấu hao và trả nợ đúng quy định.
Đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cùng nhóm ngành sản xuất phân bón, cao su, hóa chất; tăng cường năng lực vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ bảo đảm sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất; tập trung nghiên cứu và áp dụng các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN