Toàn cảnh BCTC quý 4/2022: Lợi nhuận nhóm bất động sản giảm sâu 41%

Với nhóm bất động sản nhà ở, lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp giảm sâu 41% so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng sau một loạt các biện pháp kiểm soát tín dụng.
Theo thống kê FiinGroup, tính đến ngày 30/1, có 753/1.609 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (chiếm gần 74% tổng giá trị vốn hóa trên HoSE, HNX và UPCoM) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022, với tổng lợi nhuận sau thuế giảm 27%.
Lượng doanh nghiệp ghi nhận giảm về lợi nhuận chiếm tỷ lệ áp đảo khoảng 60%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 42% trong quý 3/2022. FiinGroup nhận định môi trường lãi suất cao đi kèm với việc cầu tiêu dùng trong và ngoài nước suy giảm đang là hai yếu tố chính kéo lùi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết.
Lợi nhuận của nhóm ngân hàng vẫn tăng cao. Theo đó, đã có 21/27 ngân hàng niêm yết (chiếm 89% vốn hóa của ngành) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận sau thuế duy trì tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt 23,7%.
So với quý liền trước, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng này giảm 3,9%. Một số ngân hàng có tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp/tổng dư nợ tín dụng ở mức cao như TCB, VPB và TPB ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với quý 3, chủ yếu do tỷ lệ NIM giảm sâu khi chi phí vốn đầu vào tăng cao và áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng.
Toan canh BCTC quy 4/2022: Loi nhuan nhom bat dong san giam sau 41%
 Đa số doanh nghiệp giảm lãi trong quý 4.
Ở khối doanh nghiệp phi tài chính (loại trừ ngân hàng, bảo hiểm và dịch vụ tài chính), lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của 711 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính (trong tổng số 1.518 doanh nghiệp) giảm tới 52,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ có 5/16 ngành cấp 2 theo chuẩn phân ngành ICB ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng, bao gồm Hàng dịch vụ công nghiệp (ACV), Tiện ích (chủ yếu nhờ GAS), công nghệ thông tin (FPT) và Y tế (DHG, DBD).
Ở chiều ngược lại, có tới 11 ngành chứng kiến lợi nhuận sau thuế giảm, chủ yếu là các ngành hàng đang vào chu kỳ đi xuống như Bất động sản, Tài nguyên cơ bản (HPG) và Hóa chất (DGC, DPM, AAA).
Với nhóm bất động sản nhà ở, lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp giảm sâu 41% so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng sau một loạt các biện pháp kiểm soát tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) vào các lĩnh vực rủi ro cao (trong đó có bất động sản) bên cạnh các nút thắt về pháp lý đối với dự án bất động sản nhà ở.
Đáng chú ý, tốc độ bán hàng chững lại với khoản mục người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán ở hầu hết các doanh nghiệp bất động sản nhà ở không có nhiều biến động so với các kỳ trước đây.
Trong khi đó, áp lực thanh toán nợ vay gia tăng với hệ số Nợ vay (ròng)/EBITDA ở mức 2 lần trong quý 4/2022, tăng gấp 3 lần so với quý 4/2021.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN