Lợi nhuận của ông lớn chăn nuôi heo Dabaco lao dốc 93%

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) có quý làm ăn khá cực nhọc do giá thức ăn chăn nuôi gia tăng, do đó lãi ròng quý 2 sụt giảm 93%.
 
Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần quý 2 của DBC tăng 14%, lên hơn 2.966 tỷ đồng nhưng giá vốn lại tăng đến 26% lên 2.682 tỷ đồng. Theo đó lãi gộp giảm 39% còn gần 285 tỷ đồng.
Không chỉ giá vốn tăng, các chi phí khác của DBC là chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng tăng lần lượt 8% và 18%, lên 56 tỷ đồng và 108 tỷ đồng.
Với chi phí tăng cao trong khi doanh thu không có nhiều đột biến, DBC chỉ lãi ròng hơn 14 tỷ đồng trong quý 2, giảm 93% so với cùng kỳ.
Loi nhuan cua ong lon chan nuoi heo Dabaco lao doc 93%
 Chủ tịch Dabaco - ông Nguyễn Như So.
DBC cho biết như hầu hết doanh nghiệp khác trong ngành, Công ty đối mặt khó khăn do chi phí sản xuất, giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi thời điểm đầu quý 2 không tăng đáng kể.
Mặt khác, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc chăn nuôi và tái đàn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ông lớn chăn nuôi này.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận 5.722 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng gần 14% về doanh thu nhưng giảm 96% về lợi nhuận so với nửa đầu năm ngoái.
Trong đó, doanh thu bán các thành phẩm sản xuất chiếm tới 93%, khoảng 4,7% là doanh thu thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, còn lại đến từ mảng bất động sản.
Tài sản của Dabaco cuối quý 2 đạt 11.512 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 4.442 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Dabaco tại ngày 30/6 là 703 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 5.885 tỷ. Tong đó tổng nợ đi vay là 3.746 tỷ đồng, chiếm gần 33% nguồn vốn và tăng khoảng 460 tỷ so với đầu năm.
Khoản vay này của Dabaco chủ yếu từ các ngân hàng, phần nhỏ là vay trái phiếu (150 tỷ). Nửa đầu năm, doanh nghiệp chi gần 95 tỷ để trả tiền lãi.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN