Lời lớn nhờ nắm chủ yếu MSH, Chứng khoán FPT lãi đậm quý 3

Chứng khoán FPT (FPTS, FTS) công bố BCTC quý 3/2021 với lợi nhuận gấp 6,2 lần cùng kỳ nhờ tự doanh thu lãi lớn.
Doanh thu hoạt động trong kỳ của FTS đạt 435 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm 160 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ.
Tiếp đến, mảng môi giới cũng đóng góp gần 154 tỷ đồng, gấp 3,4 lần. Lãi từ cho vay và phải thu cũng gấp 2,4 lần lên mức 112 tỷ đồng.
Dù chi phí hoạt động trong kỳ gấp 2,6 lần lên mức 88,6 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 1.024 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 4,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 763 tỷ đồng, gấp 7,2 lần và vượt xa so với kế hoạch năm là 260 tỷ đồng. 
Loi lon nho nam chu yeu MSH, Chung khoan FPT lai dam quy 3
 Chứng khoán FPT lãi đậm quý 3 nhờ khoản lời từ đầu tư cổ phiếu MSH.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 6.526 tỷ đồng, gấp tăng 92% so với số cuối năm ngoái. Cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 3.976 tỷ đồng, tăng 91% so với cuối năm 2020.
Khoản mục FVTPL đạt 930 tỷ đồng, tăng 83% so với cuối năm ngoái nhưng chỉ ở mức tương đương quý 2. Khoản lãi to nhất của tự doanh FPTS là cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng, với giá vốn 13,5 tỷ nắm giữ hơn 10 năm qua, tại thời điểm 30/9/2021 có giá trị thị trường lên tới 545 tỷ đồng (lãi gấp 40 lần). 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN