Lộc Trời lên kế hoạch lãi 400 tỷ đồng, cổ tức 10% bằng tiền mặt

Trong năm 2021, Lộc Trời dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với kế hoạch về doanh thu đạt 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 8,5% so với thực hiện năm 2020.
Ban lãnh đạo Lộc Trời cũng cho biết kế hoạch chiến lược bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo với doanh thu 24.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 221,3% và 8,5% so với thực hiện trong năm 2020.
Ngoài ra, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
Loc Troi len ke hoach lai 400 ty dong, co tuc 10% bang tien mat
 
Đáng chú ý, tài liệu của Lộc Trời cũng trình đến phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP). Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2024 dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, sau 1 năm được chuyển nhượng 40% cổ phiếu, năm thứ 2 là 30% và 30% còn lại là năm thứ 3.
Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 10%, nếu thấp hơn sẽ không phát hành ESOP trong năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN