Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR): Lãi quý 2/2022 gấp 1,5 lần cả năm 2021

Nếu so với con số trong cả năm 2021 thì số lãi trong quý 2 của Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) gấp đến 1,5 lần. 
Theo BCTC quý 2/2202, CTCP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu 52.391 tỷ đồng, tăng 88% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn so doanh thu nên lãi gộp gấp 5,7 lần cùng kỳ lên 10.685 tỷ, theo đó biên lãi gộp cải thiện từ 6,7% lên 20,4%.
Kết quả, Bình Sơn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 9.909 tỷ đồng, gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của đơn vị này.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9.926 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ. Nếu so với con số trong cả năm 2021 thì số lãi trong quý 2 gấp đến 1,5 lần. 
Loc Hoa Dau Binh Son (BSR): Lai quy 2/2022 gap 1,5 lan ca nam 2021
 BSR báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Bình Sơn đạt 87.174 tỷ đồng, tăng 78% so với bán niên năm 2021. Lãi ròng đạt 12.250 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.
Năm nay, cổ đông thông qua kế hoạch với tổng doanh thu hợp nhất 91.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.295 tỷ đồng; lần lượt giảm 10% và 81% so với thực hiện 2021. Như vậy, sau 6 tháng, lợi nhuận gấp 9,4 lần kế hoạch năm
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Bình Sơn đạt 79.750 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền đạt 18.445 tỷ đồng, tăng 13%, hàng tồn kho là 13.109 tỷ đồng, tăng 26,5%.
Nợ vay tài chính công ty ở mức 4.625 tỷ đồng giảm 57% so với đầu năm và toàn bộ là nợ ngắn hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN