Lỗ thêm 68 tỷ đồng sau kiểm toán, Đầu tư Bảo Thư còn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Lỗ nặng hơn 68 tỷ đồng sau kiểm toán, BII còn nhận về hàng loạt ý kiến ngoại trừ và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
 

Sau kiểm toán, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII) gia tăng mức lỗ lên 98 tỷ đồng từ mức 30 tỷ đồng của báo cáo tự lập.

Giải trình cho sự chênh lệch quá lớn này, BII cho rằng trong kỳ kiểm toán viên đã trích lập dự phòng các khoản phải thu, phải trả, trả trước… với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng, dẫn đến có sự thay đổi lớn trong cùng kỳ và kết quả kinh doanh bị âm.

Ngoài ra, doanh thu sau kiểm toán có chênh lệch do kiểm toán viên không ghi nhận doanh thu phát sinh từ việc nâng giá cho thuê đất tại Cụm công nghiệp với lý do khách hàng chưa thanh toán đủ tiền chênh lệch từ việc nâng giá, sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền trên thì Công ty sẽ ghi nhận doanh thu.

Lo them 68 ty dong sau kiem toan, Dau tu Bao Thu con bi nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc
 

Song song đó, kiểm toán viên còn đưa ra ý kiến ngoại trừ với Báo cáo tài chính của Công ty. Theo kiểm toán viên, các chi phí liên quan đến Mỏ cát trắng Tân Phước chưa được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh hơn 8 tỷ đồng. Phía BII giải trình nguyên nhân là do công tác bồi thường, giải tỏa chưa hoàn thành nên chưa được đưa vào khai thác.

Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty không xác định được thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải tỏa để được phép khai thác khu mỏ cát này.

Vì vậy, kiểm toán viên không có đầy đủ bằng chứng kiểm toán để xác định giá trị có thể thu hồi được của tài sản đã đầu tư cũng như ảnh hưởng nếu có đến tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.

Hơn nữa, với các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn với giá trị lần lượt là gần 18 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng, kiểm toán viên không thể nhận được phản hồi dù đã tiến hành gửi thư xác nhận số dư.

Vì vậy, kiểm toán không thể đưa ra ý kiến của mình về khoản mục này của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

Trong năm 2019, Công ty lỗ gần 98 tỷ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2019 là 70 tỷ đồng. Những điều kiện này, cùng với những vấn đề được nêu trong thuyết minh VII.1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi nhờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tụ của BII trong 12 tháng tới.

Kế hoạch kinh doanh trong tương lai của BII còn nhiều khó khăn, tuy vậy Công ty có tiềm năng của các dự án đầu tư nên khả năng hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào tính hiệu quả các dự án, nhận dược các nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư, cũng như việc giãn nợ của ngân hàng, nhà cung cấp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN