Lỗ nặng thêm sau soát xét 6 tháng, Thương mại Hà Tây bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Liên tục kinh doanh thua lỗ, Thương mại Hà Tây bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục cũng như từ chối cho ý kiến với BCTC soát xét 6 tháng 2022.
CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) vừa có giải trình về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022 cũng nhưng việc tăng lỗ sau soát xét.
Cụ thể, sau soát xét, Thương mại Hà Tây vẫn giữ nguyên mức doanh thu hơn 2 tỷ đồng. Song do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% lên hơn 4 tỷ đồng nên công ty lỗ ròng 7,4 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ lỗ 6 tỷ đồng.
Theo HTT, sở dĩ công ty lỗ nặng hơn sau soát xét do phải tăng trích lập dự phòng thêm 20% đối với dư nợ của Công ty Nhật Minh (70%) và ông Lê Trọng Chiến.
Về tình hình kinh doanh, Thương mại Hà Tây đã thua lỗ 4 năm liên tiếp từ 2018-2021.
Lo nang them sau soat xet 6 thang, Thuong mai Ha Tay bi nghi ngo ve kha nang hoat dong lien tuc
 
Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục
Đối với báo cáo tài chính soát xét của HTT, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến liên quan đến loạt vấn đề.
Thứ nhất, tại ngày 30/6/2022, công ty có lỗ lũy kế gần 60 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là gần 55 tỷ đồng. Thương mại Hà Tây đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 30/6/2022 của công ty chủ yếu là dư nợ ngân sách Nhà nước với 15 tỷ đồng, nợ gốc vay ngân hàng 30,6 tỷ đồng, lãi vay ngân hàng ước tính 15 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả khác. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Mặt khác, tại thời điểm phát hành báo cáo, đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận được đầy đủ thư đối chiếu xác nhận số dư phải thu, phải trả, tiền vay của các ngân hàng.
Ngoài ra, Công ty đang có số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng là hơn 79 tỷ đồng. Thương mại Hà Tây đang tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán công ty vẫn chưa cung cấp được tiến độ thực hiện dự án và khả năng quyết toán công trình.
Đơn vị kiểm toán cũng không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng tồn kho, tài sản cố định và bất động sản đầu tư.
Về các vấn đề này, Thương mại Hà Tây cho biết, nợ phải trả ngắn hạn chủ yếu là vay nợ của các ngân hàng, tiền gốc lãi cộng với tiền thuế phải trả cho Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty đã nộp thuế gần 494 tỷ đồng, do vậy Thương mại Hà Tây cho rằng việc hoạt động sản xuất kinh doanh là hoàn toàn bình thường. Tất cả các khoản vay tại các tổ chức tín dụng đều có tài sản đảm bảo là bất động sản, công ty đang làm việc với ngân hàng để xử lý dứt điểm các khoản nợ nêu trên.
Về hiệu quả dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng, hiện công ty đang trong quá trình làm việc với UBND TP Hà Nội để hoàn thiện các thủ tục triển khai tiếp dự án. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN