Lỗ luỹ kế của PVOIL hơn 1.000 tỷ đồng

PVOIL quay lại lỗ 24 tỷ đồng trong quý 3/2020, trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng.

Quý 3/2020, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, OIL) cho biết doanh thu thuần đạt 11.579 tỷ đồng, giảm 44% so cùng kỳ. Lãi gộp giảm 18% khi đạt 489 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng 59% lên 154 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 16% còn 46 tỷ đồng. Công ty cũng đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lo luy ke cua PVOIL hon 1.000 ty dong
 PVOIL báo lỗ trong quý 3/2020.

Dù vậy, PVOIL vẫn lỗ 24 tỷ đồng trong quý 3/2020, trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng. Theo giải trình, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa quý 3/2020 giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặt khác, việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020 thấp hơn giá gốc hàng tồn kho theo sổ sách kế toán tại ngày 30/9/2020, do đó công ty đã tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền hơn 66 tỷ đồng với riêng công ty mẹ và gần 40 tỷ đồng đối với báo cáo hợp nhất.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVOIL đạt 40.919 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ. Công ty cũng báo lỗ sau thuế ở mức 367 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ là 265 tỷ đồng. Theo đó lỗ lũy kế của PVOIL tăng từ 751 tỷ đồng lên gần 1.059 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, PVOIL sở hữu 20.429 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 23% so đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận giảm 16% về mức 2.057 tỷ đồng. Nợ phải trả vào thời điểm cuối quý 3 ở mức 10.071 tỷ đồng, giảm 36% và chiếm 49% tổng vốn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN