Lỗ bi thảm 4 năm, Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc nói gì khi kiểm toán từ chối cho ý kiến?

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) vừa có giải trình lý do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020. 
Theo đó, do kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý về tính hiện hữu, đúng đắn và đầy đủ của khoản Lợi thế thương mại tại thời điểm 31/12/2020.
Đồng thời, kiểm toán cũng chưa nhận được thư xác nhận tạm ứng của ông Phạm Thanh Bình và Nguyễn Chí Đặng. Kiểm toán chưa xác định được nguyên nhân thiếu hàng tồn kho.
Hoạt động kinh doanh năm 2020 của HKB tiếp tục lỗ luỹ kế, các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020.
Tại thời điểm cuối năm 2020, vay nợ tài chính của HKB chiếm 107 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 1,8 tỷ đồng nhưng cũng phải dự phòng đúng số tiền đó. Ngoài ra, công ty còn có tới 78 tỷ hải thu ngắn hạn khách hàng và 53 tỷ phải thu khác nhưng dự phòng khó đòi lên tới 79 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế hơn 211 tỷ đồng.
Lo bi tham 4 nam, Thuc pham Ha Noi Kinh Bac noi gi khi kiem toan tu choi cho y kien?
 
HKB bắt đầu chuỗi thua lỗ từ năm 2017 đến nay, tức 4 năm liên tiếp, trong đó năm 2018 nặng nhất với 142 tỷ đồng.
Riêng trong quý 1/2021, HKB cũng đã lỗ gần 15 tỷ đồng. Cổ phiếu HKB thì bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 16/11/2020 tại mức giá bèo bọt 800 đồng/cp.
HKB cho biết, hiện ban lãnh đạo công ty đang phối hợp với các bộ phận liên quan để đối chiếu chứng từ công nợ tạm ứng của ông Bình và ông Đặng và xác định nguyên nhân đối với khoản hàng tồn kho bị thiếu hụt. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn dài vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa thuận tiện cho việc tiếp xúc và phối hợp trực tiếp giữa những người liên quan. Sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế công ty sẽ làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý những tồn tại trên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN