Liên tục hoãn trả cổ tức, SJS bị HoSE nhắc nhở

Đến hẹn lại lên, Sudico tiếp tục thông báo lùi thời gian chi trả cổ tức do “kẹt” tiền.
 
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, SJS) vừa thông báo lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 sang 31/12/2021 thay vì 31/12/2020.
Sudico cho biết, nếu thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ xem xét trả cho cổ đông sớm hơn. Cổ tức 2 năm này được Sudico trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
Đây không phải là lần đầu Sudico xin "khất" trả cổ tức. Tháng 9/2019, Công ty đã xin dời lịch thanh toán cổ tức năm 2016 vào cuối năm 2020, thay vì cuối tháng này như đã định.
Còn cổ tức năm 2017 cũng được "hứa" chi trả vào 31/12/2020 thay vì trả trong 2 đợt vào cuối tháng 9 và tháng 12 năm 2019. Với khoản cổ tức của năm 2016, đến nay, Công ty đã dời lịch chi trả 5 lần từ thời gian thanh toán ban đầu là 25/1/2018.
Lien tuc hoan tra co tuc, SJS bi HoSE nhac nho
 SJS tiếp tục xin lùi thanh toán cổ tức.
Trước việc chậm trả cổ tức của Sudico, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Công ty về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt lần thứ 5.
Theo đó, Sở nhắc nhở Sudico nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị Công ty. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, SJS thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ là 10% và chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/5/2019.
Trong khi đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. Như vậy, SJS đã chậm trễ việc chia trả cổ tức năm 2016 và 2017 so với quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Sở nhắc nhở Sudico nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.
Đối với việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/5/2019 để trả cổ tức 2017, Sở đề nghị SJS bổ sung công văn giải trình về việc đảm bảo nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã thông báo.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN