Licogi 16 lãi đột biến gấp 4,7 lần nhờ mảng bất động sản

Licogi 16 cho biết lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.
CTCP Licogi 16 (LCG) ghi nhận doanh thu trong quý 1 tăng 14% lên 470 tỷ đồng, lãi gộp tăng đến 107% lên gần 102 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%. 
Trong cơ cấu cấu doanh thu, doanh thu các hợp đồng xây dựng giảm 25% so với cùng kỳ về còn 305 tỷ đồng; doanh thu hoạt động bất động sản đạt 146 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ không phát sinh) và doanh thu khác tăng 286% lên 19 tỷ đồng.
Chi phí tài chính giảm 20% về 16,8 tỷ đồng trong khi đó các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Licogi 16 lai dot bien gap 4,7 lan nho mang bat dong san
 LCG lãi 57 tỷ đồng trong quý 1.
Nhờ vậy, LCG báo lãi sau thuế trong quý 1 hơn 57 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng trong kỳ và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.
Năm 2021, LCG đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 31/3, tổng tài sản của LCG giảm 5,2% so với đầu năm về 5.815 tỷ đồng. Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn trong kỳ giảm 7,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 100 tỷ đồng về còn 1.254 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN