Licogi 14 chi hơn 700 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, dự phòng giảm giá 5 tỷ đồng

Licogi 14 lãi ròng quý 1 gần 112 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 62 tỷ đồng.
CTCP Licogi 14 (L14) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ, ở mức hơn 29 tỷ đồng.
Đáng kể, hoạt động tài chính khi mang về gần 148 tỷ đồng doanh thu, gấp 49 lần cùng kỳ chủ yếu đến từ lãi đầu tư chứng khoán đến 146 tỷ đồng.
Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ nhưng chiếm tỷ trọng không lớn.
Kết quả, Licogi 14 lãi ròng quý 1 gần 112 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 62 tỷ đồng.
Licogi 14 chi hon 700 ty dong dau tu co phieu, du phong giam gia 5 ty dong
 
Năm 2022, Licogi 14 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 569 tỷ đồng trong đó doanh thu tài chính đóng góp phần lớn với 274 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến 254 tỷ đồng, giảm gần 32% so với thực hiện năm ngoái.
Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 44% mục tiêu cả năm sau quý đầu tiên.
Tính đến cuối quý 1/2022, tổng tài sản của Licogi 14 đạt 1.282 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với đầu năm trong đó chủ yếu do gia tăng tiền đầu tư chứng khoán.
Khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn của Licogi 14 lên đến hơn 700 tỷ đồng, tăng 214 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty phải dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 5 tỷ đồng trong khi đầu năm chưa phát sinh khoản mục này.
Công ty không thuyết minh cụ thể danh mục cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm cuối quý 1. Tuy nhiên, nhiều khả năng phần lớn khoản đầu tư của Licogi 14 vẫn nằm tại bộ đôi cổ phiếu ngành bất động sản là CEO và DIG.
Ghi nhận trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021, toàn bộ khoản mục đầu tư chứng khoán của Licogi 14 tại thời điểm 31/12/2021 (486 tỷ đồng) đã được đổ vào CEO (298 tỷ đồng) và DIG (188 tỷ đồng).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN