Lãi ròng quý 3 của Cienco4 giảm sâu 60%

Tập đoàn Cienco4 (C4G) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 với kết quả kinh doanh đều đi lùi so cùng kỳ.

Trong quý 3/2020, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 343 tỷ đồng, giảm 40% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng giảm 20% do một số hạng mục có giá vốn tương đối cao. Tuy vậy, biên lãi gộp cải thiện từ 11% lên 15,7%.

Doanh thu tài chính cùng các loại chi phí đều giảm so với cùng kỳ, song song đó, Công ty còn ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh liên kết hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí cùng thuế, Công ty thu về lợi nhuận sau thuế ở mức 17 tỷ đồng, giảm 60% so cùng kỳ.

Lai rong quy 3 cua Cienco4 giam sau 60%
 

Cộng thêm kết quả của 2 quý trước, Cienco4 ghi nhận doanh thu ở mức 1.296 tỷ đồng, giảm 20% và lãi sau thuế là 54 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 15%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm Cienco4 thực hiện được 27% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản ghi nhận tăng 11% lên 7.841 tỷ đồng. Trong kỳ, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 240 tỷ đồng lên 467 tỷ đồng và chiếm 6% tổng tài sản.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN