Lãi ròng quý 2 của Viettel Post sụt giảm 9%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu 11.232 tỷ đồng, tăng 8,52%, lãi ròng đạt 200 tỷ đồng, giảm 6,9%.

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, VTP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lãi ròng giảm hơn 9% về còn gần 97 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng 5% đạt 5.460 tỷ. 

Lợi nhuận gộp ở mức 207 tỷ, tăng 6,7% so cùng kỳ, tuy vậy biên lãi gộp không quá thay đổi ở mức 3,8%. Tuy vậy các chi phí là gánh nặng khiên lợi nhuận của doanh nghiệp này sụt giảm.

Lai rong quy 2 cua Viettel Post sut giam 9%
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, đơn vị này ghi nhận doanh thu 11.232 tỷ đồng, tăng 8,52%. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 200 tỷ đồng, giảm 6,9%.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty biến đổi không nhiều, tăng 4,2% so với đầu năm và đạt mức 5.664 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn ở thời điểm 30/6 chiếm 89,6% tổng tài sản của công ty.

Chủ yếu tài sản công ty là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận lần lượt 1.844 tỷ đồng và 2.362 tỷ đồng. Tất cả các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn.

Nợ phải trả ở mức xấp xỉ so đầu năm ghi nhận 4.160 tỷ đồng. Khoản phải trả cho các đối tác và khoản vay thuê tài chính ngắn hạn chiếm lần lượt 45,7% và 30,8% cơ cấu nợ. Công ty không có các khoản vay thuê tài chính dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN