Lãi ròng quý 2 của HDC tăng 78% chủ yếu nhờ mảng bất động sản

Lợi nhuận sau thuế của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) đạt 65 tỷ đồng, tăng đến 78% so với cùng kỳ năm trước.
 
Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong quý 2 đạt 343 tỷ đồng, tăng 65% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 73% lên 109 tỷ đồng. 
Được biết, doanh thu tăng đột biến chủ yếu do lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư tăng 92,7%, tương ứng tăng thêm 156 tỷ đồng lên 317 tỷ đồng.
Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 27% lên 10,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 375% lên 7,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lai rong quy 2 cua HDC tang 78% chu yeu nho mang bat dong san
 HDC báo lãi tăng mạnh.
Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của HDC đạt 65 tỷ đồng, tăng đến 78% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng, HDC ghi nhận doanh thu đạt 639 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, lần lượt tăng 78% và 82% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch, doanh nghiệp đã thực hiện được 56% mục tiêu lợi nhuận.
Tính tới 30/6, tồn kho đạt 1.372 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản, tài sản dở dang dài hạn đạt 869 tỷ đồng.
Trong kỳ, nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 21% so với đầu năm lên 1.227 tỷ đồng và chiếm 36% tổng nguồn vốn.
Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng trong 6 tháng, dòng tiền kinh doanh chính âm 149 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 348 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 236 tỷ đồng để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, chủ yếu là đi vay.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN