Lãi quý 4/2021 của Khu công nghiệp Tín Nghĩa giảm tới 68%

Lợi nhuận sau thuế của TIP trong năm giảm 33%, ở mức 92 tỷ đồng, trong đó lãi ròng gần 92 tỷ, giảm 34%.
Theo BCTC hợp nhất quý 4, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận 62 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 47%.
Theo giải trình, hầu hết các mảng doanh thu đều giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, quý 4/2020 đơn vị có khoản thu phát sinh từ việc chuyển nhượng nhà kho cho thuế (46 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, hoạt động của hai công ty con là Tín Khải và Bất động sản Thống Nhất cũng chịu tác động do đại dịch, đặc biệt chợ đầu mối của Bất động sản Thống Nhất phải ngưng hoạt động do giãn cách xã hội.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 67% về khoảng 25 tỷ đồng. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 68% xuống gần 24 tỷ đồng.  
Lai quy 4/2021 cua Khu cong nghiep Tin Nghia giam toi 68%
 
Nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc các quý trước nên TIP báo doanh thu năm 2021 giảm nhẹ 5% về 247 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 33%, ở mức 92 tỷ đồng, trong đó lãi ròng gần 92 tỷ, giảm 34%.
Về kế hoạch kinh doanh, TIP đặt mục tiêu 158 tỷ đồng tổng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 28% và 38% so với thực hiện năm trước. Như vậy, công ty đã vượt 56% mục tiêu doanh thu và 21% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 4, tổng tài sản giảm 7% về 957 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 5,5 lần lên 183 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, thay đổi đáng chú ý nhất là TIP không còn nợ vay tài chính, khoản mục này đầu năm gần 49 tỷ đồng.
Người mua trả tiền trước tiền mua nền đất khu dân cư 18 ha Tam Phước và tiền nhà xây thô ngắn hạn gấp 2,5 lần lên gần 15 tỷ. Doanh thu chưa thực hiện ngắn tương đương đầu năm khoảng 6 tỷ đồng, hầu hết là tiền thuê đất và phí hạ tầng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN