Lãi bán niên của Nhà Khang Điền tăng 15% lên 470 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm

Lũy kế nửa đầu năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần gần 1.949 tỷ đồng, tăng 31%, lãi ròng tăng 15%, đạt 470 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý 2, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.112 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Chi phí tài chính tăng 26%, lên gần 24 tỷ đồng, do ghi nhận thêm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13% do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.
Nguợc lại, chi phí bán hàng giảm 57%, xuống còn 15 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí hoa hồng và quảng cáo. Kết thúc quý 2, KDH báo lãi ròng tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 265 tỷ đồng.
Lũy kế nửa đầu năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần gần 1.949 tỷ đồng, tăng 31%, lãi ròng tăng 15%, đạt 470 tỷ đồng.
Lai ban nien cua Nha Khang Dien tang 15% len 470 ty dong, dong tien kinh doanh am
 
Tính đến 30/6, tổng tài sản của KDH ghi nhận hơn 14.024 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn 7.341 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hàng hóa bất động sản.
Trong đó, dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân tạo ghi nhận hơn 3,234 tỷ đồng và Khang Phúc - Lovera Vista hơn 844 tỷ đồng.
Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận hơn 5.348 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 42% lên hơn 1.119 tỷ đồng; dư nợ vay dài hạn tăng 39% lên hơn 1.471 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 841 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 455 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 870 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ trong kỳ. Như vậy, trong kỳ doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính để đù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN