Lãi 6 tháng vượt kế hoạch năm, Viglacera quyết tạm ứng cổ tức 10% và đầu tư vào Dominica

Ngày 7/9 tới, Tổng Công ty Viglacera (HOSE: VGC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc tạm ứng một phần cổ tức 2022 và kế hoạch đầu tư tại Cộng hòa Dominica.
Theo VGC, 6 tháng đầu năm 2022 công ty đạt doanh thu thuần hơn 8,100 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm và vượt tới 2% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,740 tỷ đồng cũng vượt tới 15% chỉ tiêu cả năm.
Sở dĩ VGC đạt kết quả kinh doanh khả quan nhờ chủ động ứng phó với diễn biến và tận dụng tốt cơ hội của thị trường.
Lai 6 thang vuot ke hoach nam, Viglacera quyet tam ung co tuc 10% va dau tu vao Dominica
 Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VCG
Với kết quả kinh doanh ấn tượng đó, VGC dự kiến sẽ trình cổ đông phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tạm ứng cổ tức, thời điểm và nguồn tiền chi trả phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Nếu được thông qua, với gần 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCG dự chi khoảng 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này. Kế hoạch cổ tức cả năm 2022 của VGC được thông qua là 16%.
Lai 6 thang vuot ke hoach nam, Viglacera quyet tam ung co tuc 10% va dau tu vao Dominica-Hinh-2
 
Ngoài ra, Đại hội sắp tới của VGC cũng bàn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, về chủ trương khảo sát lập phương án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư để đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.
Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các thủ tục, các bước thực hiện tiếp theo, xem xét quyết định đầu tư trên cơ sở hiệu quả kinh tế của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của nước sở tại và của Việt Nam, điều lệ Công ty.
Đồng thời, tại cuộc họp, cổ đông cũng sẽ bầu thay thế Ủy viên HĐQT là đại diện sở hữu vốn của Bộ Xây dựng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN