Lafooco dự phát hành 4,4 triệu cổ phiếu giá ưu đãi 15.000 đồng/cp

Toàn bộ số tiền hơn 69 tỷ đồng thu được từ 2 đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất (66 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động.
HĐQT CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco, LAF) vừa thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP.
Theo đó, LAF dự kiến phát hành hơn 4,4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.
Ngoài ra, LAF dự kiến phát hành 290.000 cp ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.
Lafooco du phat hanh 4,4 trieu co phieu gia uu dai 15.000 dong/cp
 
Toàn bộ số tiền hơn 69 tỷ đồng thu được từ 2 đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất (66 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (hơn 3 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý 4/2022.
Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2022, LAF ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 4,4 tỷ đồng, tụt dốc 20%.
Công ty cho biết nguyên nhân do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và LAF hết số dư chuyển lỗ nên bắt đầu nộp thuế TNDN.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN