KSB báo lãi ròng năm 2021 thấp nhất trong 5 năm

 Lũy kế cả năm 2021, doanh thu giảm 33% xuống 884 tỷ đồng, lãi ròng giảm 23% xuống 253 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 năm.
 
 
 
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, KSB) ghi nhận doanh thu giảm 45% xuống 235 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng hóa giảm 34% xuống 116 tỷ đồng và doanh thu cho thuê đất giảm 56% xuống 105 tỷ đồng.
Giá vốn giảm mạnh hơn nên lãi gộp giảm 41% xuống 110 tỷ đồng. Nguyên nhân được doanh nghiệp lý giải là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Khấu trừ chi phí và thuế, Bimico báo lãi quý 4 giảm 33% xuống 77 tỷ đồng.
KSB bao lai rong nam 2021 thap nhat trong 5 nam
 
Lũy kế cả năm 2021, doanh thu giảm 33% xuống 884 tỷ đồng, lãi ròng giảm 23% xuống 253 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 năm.
So với kế hoạch năm, doanh nghiệp khai thác đá thực hiện được 74% mục tiêu doanh thu và 90,3% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
Tại ngày 31/12/2021, tài sản Bimico đạt 3.985 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 60 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu ngắn hạn 1.919 tỷ đồng, riêng phải thu ngắn hạn khác 1.586 tỷ đồng.
Doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn hạn từ 349 tỷ về 103 tỷ đồng nhưng tăng vay dài hạn từ 293 tỷ lên 627 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN