Kinh Bắc lỗ ròng 68 tỷ đồng trong quý 3 do chi phí lãi vay tăng vọt

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ đến 68 tỷ đồng trong quý 3 tuy vậy lãi luỹ kế 9 tháng vẫn gấp 7,6 lần cùng kỳ.
KBC báo doanh thu quý đạt 325 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 91% lên 166 tỷ đồng khiến lãi gộp chỉ tăng 38% ở mức 159 tỷ đồng, theo đó biên lợi nhuận gộp giảm từ 57% xuống 49%.
Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 37 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ 2020. Chi phí tài chính quý này của KBC tăng đột biến, cao hơn 100 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lên tới 178 tỷ đồng.
Do chi phí tài chính tăng vọt, KBC ghi nhận lỗ ròng 68 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 21 tỷ đồng.
Kinh Bac lo rong 68 ty dong trong quy 3 do chi phi lai vay tang vot
 KBC lỗ 68 tỷ trong quý 3.
Nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm, doanh thu thuần vẫn gấp hơn 3 lần lên 3.076 tỷ đồng sau 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế gấp 7,6 lần, đạt 733 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 46,6% doanh thu và 36,6% lợi nhuận.
Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận song dòng tiền hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm âm 83,5 tỷ đồng, do tăng gần 1.096 tỷ đồng các khoản phải thu. Nhờ hơn 5.358 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu và đi vay, tiền và tương đương tiền gấp 3,5 lần đầu năm lên hơn 3.696 tỷ đồng.
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 3 lên tới gần 3.700 tỷ đồng, gấp 3,7 lần đầu năm, KBC đầu tư tài chính 1.965 tỷ trong đó 1.862 tỷ là đầu tư chứng khoán. Hàng tồn kho đi ngang ở mức 11.514 tỷ.
Nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 30/9 là 1.507 tỷ và vay dài hạn 5.868 tỷ đồng, vay dài hạn tăng 1.650 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN