KIDO báo lãi quý 4 tăng vọt 154% lên tới 200 tỷ đồng

Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) công bố lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 tăng vọt 154% so cùng kỳ khi đạt mức 200 tỷ đồng.
Từ đầu tháng 10 năm 2021, Chính phủ gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội tại TPHCM, thị trường sôi động trở lại, sức mua tiêu thụ sản phẩm ở tất cả các ngành, đặc biệt ngành thực phẩm thiết yếu tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, KIDO tung ra thị trường sản phẩm nước giải khát tươi Oh Fresh (Liên doanh với Vinamilk), sản phẩm bánh tươi KIDO’s Bakery và mở hàng loạt cửa hàng F&B Chuk Chuk… đã tạo tiền đề cho kết quả hoạt động kinh doanh quý cuối năm 2021 tăng trưởng mạnh.
Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 năm 2021 của KIDO đạt 3.057 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng vọt 154% so cùng kỳ khi đạt mức 200 tỷ đồng.
KIDO bao lai quy 4 tang vot 154% len toi 200 ty dong-Hinh-3
 
Tính chung cả năm 2021, KIDO đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.501 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ năm trước, và đạt 91% kế hoạch năm. Hiệu quả trong điều hành sản xuất và kiểm soát chi phí, lợi nhuận gộp năm 2021 đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 16%.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 681 tỷ đồng, tăng 67%. Lợi nhuận trước thuế đạt 681 tỷ đồng, tăng 64% và đạt 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 648 tỷ đồng, cũng tăng mạnh 96%.
Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng Tập đoàn đã linh hoạt thay đổi cách thức bán hàng phù hợp để tăng khả năng tiêu thụ khi thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, chi phí bán hàng năm 2021 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.204 tỷ đồng. Và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 đạt 242 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, biên lợi nhuận gộp đạt 19,6%; Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,5%, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; Biên lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 6,2%, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước (4%).
KIDO bao lai quy 4 tang vot 154% len toi 200 ty dong-Hinh-4
 
Đối với CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC), doanh thu thuần năm 2021 đạt 6.294 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp năm 2021 đạt 434 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Mặt khác, với sự quản lý từ Tập đoàn, TAC đã kiểm soát hiệu quả chi phí với chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 58% và giảm 78% so với cùng kỳ năm trước; lần lượt đạt mức 187 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, sáng ngày 18/01/2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TAC, đã thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu, hủy công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông. Đây là chiến lược nhằm tái cấu trúc hoạt động để Tường An có thể tập trung vào thế mạnh cốt lõi.
Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex, VOC) cũng tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy doanh thu thuần đạt 1.496 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước do công ty không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Mặt khác, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 120 tỷ đồng, vượt tới 110% kế hoạch năm.
Với Công ty TNHH KIDO Nhà Bè, doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.608 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp đạt 101 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
Dựa trên đà phát triển hiện tại cùng những chiến lược định hướng trong thời gian tới, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 là 14.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN