Không ghi nhận lãi thoái vốn, lợi nhuận của GVR giảm 44% trong quý 4

Không còn ghi nhận khoản lợi nhuận từ thoái vốn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi trong quý 4 giảm 44%.
 
Doanh thu thuần trong quý 4 tăng 6,6% lên 9.656 tỷ đồng, nhờ giá cao su neo ở mức cao nên doanh thu của mảng kinh doanh này tăng hơn 1.200 tỷ, tức gần 19%. Ngược lại mảng kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng ghi nhận sụt giảm 47% xuống 182 tỷ.
Trong quý này, GVR không còn ghi nhận khoản lợi nhuận từ thoái vốn các công ty thành viên và thanh lý vườn cao su như cùng kỳ nên doanh thu tài chính sụt giảm 84% xuống 264 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế giảm 44% xuống 1.786 tỷ đồng.
Khong ghi nhan lai thoai von, loi nhuan cua GVR giam 44% trong quy 4
 
Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của GVR đạt 26.350 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020, lãi sau thuế tăng 10% lên 5.602 tỷ đồng.
So với kế hoạch, GVR đã thực hiện được 98% doanh thu và vượt 23% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tổng tài sản tới cuối năm 2021 ghi nhận hơn 79.023 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 17.900 tỷ ngày đầu năm xuống 14.568 tỷ.
Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng hơn 1.500 tỷ lên 3.587 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào thành phẩm tồn kho.
Trong năm, GVR đã tiết giảm việc đi vay khi tổng nợ vay tài chính của GVR đã giảm hơn 25% xuống 8.983 tỷ đồng, đa số là nợ vay dài hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN