Khoản lỗ lớn từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận năm 2021 của SCIC giảm 60%

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, bên cạnh đó là việc ghi nhận lỗ từ liên doanh liên kết đến 5.959 tỷ đồng khiến SCIC báo lãi giảm 60% trong năm 2021.
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 với doanh thu đạt 7.714 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm trước.
Trong doanh thu, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đạt 4.341 tỷ đồng, doanh thu từ bán các khoản đầu tư đạt 1.933 tỷ đồng, doanh thu lãi tiền gửi, lãi trái phiếu đạt 1.430 tỷ đồng, còn lại là thu cho thuê bất động sản và khác.
Do được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư gần 3.351 tỷ đồng nên SCIC báo lãi gộp tới 10.119 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước.
Khoan lo lon tu Vietnam Airlines khien loi nhuan nam 2021 cua SCIC giam 60%
 
Song, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp 2,4 lần lên 530 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, SCIC ghi nhận lỗ từ liên doanh liên kết đến 5.959 tỷ đồng (doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể khoản mục này).
Trong khi đó, SCIC hiện có 1 công ty con và 7 công ty liên kết, trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) với tỷ lệ sở hữu 31,14% vốn. 
Tuy nhiên cần lưu ý, SCIC cho biết, khoản lỗ từ công ty liên kết trong đó có Vietnam Airlines có thể lớn do đến thời điểm lập báo cáo hợp nhất, Vietnam Airlines và CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam chưa cung cấp cho SCIC báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2021 nên SCIC đã sử dụng số liệu của quý 3/2021 của 2 doanh nghiệp này.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 mà Vietnam Airlines vừa công bố, doanh nghiệp hàng không này đã lỗ ròng 1.184 tỷ đồng, nâng lỗ cả năm 2021 đến 13.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 âm 21.978 tỷ đồng và đã “ngốn” gần hết vốn điều lệ 22.144 tỷ đồng.

Do đó, SCIC vẫn báo lãi sau thuế giảm gần 60% về còn 2.584 tỷ đồng trong năm 2021. Đáng kể, lợi nhuận chưa phân phối của SCIC âm 4.499 tỷ đồng trong khi đến cuối năm 2020 vẫn dương 1.482 tỷ đồng.
Tính tới cuối năm 2021, quy mô tổng tài sản của SCIC đạt 57.691 tỷ đồng, giảm 9,1% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, với giá trị 44.650 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Tuy vậy, SCIC cũng phải dự phòng 88 tỷ đồng giảm giá cho khoản đầu tư này. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN