Khách sạn Đông Á vừa bị xử phạt 120 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) số tiền 120 triệu đồng vì chậm công bố thông tin.
Theo quyết định xử phạt, DAH bị phạt 60 mươi triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);
Ngoài ra, DAH cũng bị phạt tiền 60 mươi triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:
Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung theo quy định:
Khach san Dong A vua bi xu phat 120 trieu dong do vi pham cong bo thong tin
 DAH bị phạt 120 triệu đồng.
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (công ty con) và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn (công ty có đồng chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc đến ngày 20/5/2021); tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Mục VII.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các công ty nêu trên theo quy định; Mục VII.2. “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” không có thông tin về giao dịch với các công ty nêu trên).
Ngoài ra, DAH còn công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung cho 50 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021).
Tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt là 120 triệu đồng.
Trước đó, năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cũng từng bị UBCKNN xử phạt 155 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN