KBC ghi nhận lãi ròng năm 2020 lao dốc 78% về 206 tỷ đồng

Kinh Bắc ghi nhận lãi ròng năm 2020 giảm 78% so với năm trước, khoản nợ phải trả gấp đôi lên mức gần 13.000 tỷ đồng.
Trong quý 4, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 69%, đạt 1,225 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng đột biến đã kéo biên lãi gộp của doanh nghiệp này lao dốc từ 85% xuống chỉ còn 15%.
Trong kỳ, các chi phí của KBC đều đồng loạt tăng. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên 106 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Sau cùng, KBC báo lãi ròng giảm 58%, xuống còn 176 tỷ đồng.
KBC ghi nhan lai rong nam 2020 lao doc 78% ve 206 ty dong
 
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu và lãi ròng của KBC lần lượt giảm 33% và 78% so với năm trước, xuống còn 2.154 tỷ đồng và 206 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm 81%, doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng chiếm 6% và không ghi nhận doanh thu bán nhà xưởng (năm trước đạt 100 tỷ đồng).
Tại ngày cuối năm 2020, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 6.675 tỷ đồng, tăng 22% với hơn 2.701 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn. Nợ phải trả cũng tăng lên hơn 12.940 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 68% lên gần 6.833 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gấp 3 lần đạt gần 6.108 tỷ đồng.
Đáng nói, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của KBC âm 3.141 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 1.539 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN