Tập đoàn ITA: 'Chủ tịch Hoàng Yến không nhận bất cứ một đồng tiền mặt nào'

Mới đây, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến vừa có Công văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), phúc đáp công văn của HoSE về việc giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.
 
Về ý kiến ngoại trừ kiểm toán, Tân Tạo cho biết đây là khoản uỷ thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Hoa kỳ do Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT của ITACO đại diện tham gia và đã thông qua các Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2019 đến 2021 của ITACO;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 108/2000/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2020 của Công ty CP Đầu Tư Tân Đức, là công ty con của ITACO, với số tiền là 314,1 tỷ đồng (số dư tại ngày 31/12/2021 là 91 tỷ đồng hạch toán ở khoản mục Phải thu khác) được Công ty ghi nhận vào khoản mục Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
Tap doan ITA: 'Chu tich Hoang Yen khong nhan bat cu mot dong tien mat nao'
 ITA vừa có giải trình về khoản tạm ứng cho bà Hoàng Yến.
Đơn vị Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ là do số tiền trên chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận. Thời gian tới, Công ty Tân Tạo sẽ làm việc để hoàn thiện theo yêu cầu của Kiểm toán.
Chi tiết các khoản tạm ứng không lãi suất tại Thuyết minh 6.1 BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng với số tiền 1.461.818.730.546 đồng bao gồm các khoản tiền lớn chi cho Công ty CP Đại học Tân Tạo (gần 600 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Nghiên cứu & XK Gạo thơm ITA-RICE (236 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Tin học & TV Xây dựng Phương Nam (hơn 177 tỷ đồng),…
Đây là các khoản tạm ứng cho các công ty có mối quan hệ Công ty liên doanh, liên kết được thể hiện cụ thể trên BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022, thuyết minh số V.4.2.
Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK) vẫn yêu cầu phải giải trình nhắc lại là điều bất bình thường. Công ty Tân Tạo đề nghị Sở GDCK nếu đã yêu cầu chúng tôi phải tách riêng giải trình thì cũng cần phải yêu cầu toàn bộ các Công ty niêm yết khác cũng thực hiện để đảm bảo sự công bằng đối với Công ty niêm yết” – Tân Tạo cho hay.
Về các khoản phải thu, ủy thác đầu tư liên quan đến Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas), thực chất Bà Đặng Thị Hoàng Yến hoàn toàn không nhận bất cứ một đồng tiền mặt nào, mà đây là khoản tiền Công ty Tân Tạo đã bỏ tiền ra đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng và đất đai của Nhà máy Nhiệt Điện Kiên Lương từ năm 2008, theo ITA.
Sau đó Dự án bị ngừng lại do bị loại bỏ khỏi tổng sơ đồ Điện 7 và Bộ Công thương đã loại Dự Án nhiệt điện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) ra khỏi quy hoạch phát triển nguồn điện quốc gia. Chính vì vậy, toàn bộ phần đất đai hàng trăm hecta và cơ sở hạ tầng đang xây dựng dở dang của Nhà máy Nhiệt Điện Kiên Lương lãng phí nằm đó hơn chục năm và hàng năm Kiểm toán E&Y đều nhắc nhở ITACO loại trừ.
Nếu phải thực hiện theo yêu cầu của Kiểm toán sẽ gây thiệt hại lớn cho Công ty và Cổ đông. Chính vì vậy, Bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận trách nhiệm cá nhân để hoàn lại khoản đầu tư này cho Công ty. "Đây chính là thiện ý và sự hy sinh rất lớn của cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự nguyện đứng ra nhận trách, nhiệm cho khoản đầu tư đã bị lãng phí", ITA viết.
Công ty đã có văn bản giải trình số 312/CV- ITACO-22 ngày 12/9/2022 gửi cho Các cấp Lãnh đạo Nhà nước và các Báo. Tuy nhiên, theo ITA, Sở GDCK và báo chí vẫn suy diễn để độc giả và các Nhà đầu tư hiểu sai thành Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút tiền từ Công ty ty.
"Chính vì vậy, Công ty đã hủy bỏ giao dịch này để tránh việc tiếp tục bị các thế lực xấu bóp méo, bịa đặt để kích động dư luận biến Công ty và Bà Đặng Thị Hoàng Yến từ hành động và bảo vệ lợi ích của Nhà đầu tư và Cổ đông thành tội phạm như thời gian vừa qua", công văn ITA nêu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN