IMP báo lãi tháng 4 tăng gấp đôi lên 21 tỷ đồng

Trong tháng 4/2021, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) ghi nhận doanh thu tăng 62% khi đạt 105 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi lên 21 tỷ đồng.
Theo VCSC, các kết quả tích cực này của IMP phần nào do hiệu ứng cơ sở thấp trong tháng 4/2020 do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến lưu lượng khách hàng đến nhà thuốc và bệnh viên.
Tính chung 4 tháng 2021, doanh thu thuần của IMP tăng 9% lên 401 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 23% đạt 76 tỷ đồng.
IMP bao lai thang 4 tang gap doi len 21 ty dong
 
Trong 4 tháng 2021, doanh thu các sản phẩm tự sản xuất của IMP tăng mạnh 20% với doanh thu kênh bán nhà thuốc và bệnh viện tăng mạnh lần lượt 14% và 35%. Kênh bán nhà thuốc và bệnh viện chiếm lần lượt 63% và 37% doanh thu các sản phẩm tự sản xuất của IMP trong 4 tháng 2021.
Theo IMP, lãi ròng 4 tháng 2021 đã được củng cố bởi mức tăng biên LN gộp nhờ lợi ích kinh tế về quy mô.
Theo VCSC, kết quả kinh doanh 4 tháng 2021 củng cố kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận cho IMP trong năm 2021 khi VCSC dự báo tăng trưởng doanh thu và LNTT đạt lần lượt 31% và 33%. Doanh thu và LNTT 4 tháng 2021 hoàn thành lần lượt 22% và 23% dự báo cả năm của VCSC.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN