IDV sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Hiện IDV có hơn 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm hơn 4,2 triệu cổ phiếu mới.
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2 và quý 3/2022.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Hiện công ty có hơn 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm hơn 4,2 triệu cổ phiếu mới.
IDV sap tra co tuc bang co phieu ty le 20%
 
Trong đầu tháng 1/2022, công ty vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó, cổ đông IDV thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu là 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện trong năm 2021.
Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm tài chính, công ty tiếp tục duy trì mức cổ tức năm 2022 bằng năm 2021 với tỷ lệ 25%. Trong đó, dự kiến 5% là tiền mặt và 20% là cổ phiếu.
Ban lãnh đạo định hướng năm 2022 sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai dự án KCN Sông Lô II và Cụm công nghiệp Hồng Đức nhằm tạo ra quỹ đất mới để cho thuế, tạo nguồn thu gối đầu cho các năm tiếp theo.
Hoàn thiện đầu tư hạ tầng và tập trung cho thuê lại đất KCN Khai Quang, đầu tư nhà xưởng tại KCN Khai Quang. Hoàn thiện đầu tư hạ tầng, tập trung cho thuê lại đất và cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Sơn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN